İburamin Zero Nedir, Ne işe Yarar?

0 105

Bu yazımızda iburamin zero nedir, ne işi yarar, nasıl kullanılır gibi ilaç kullanımı hakkında sizlere bilgiler sunacağız. İburamin zero şurup nedir sorusunun cevabını tanımlamamız gerekirse soğuk algınlığı, gribal enfeksiyon ve  viral üst solunum yollarına bağlı hastalıklarda kullanılan pilfer-proof polipropilen kapak ve düşük dansiteli polietilen conta ile  kapatılmış amber renkli cam şişelerde (Tip III), her bir kaşıkta (5 ml) 100 mg ibuprofen ve 1 mg klorfeniramin maleat içeren süspansiyondur.

İburamin Zero Ne işe Yarar?

Grip , soğuk algınlığı ve viral üst solunum yolları tedavisinde ateş düşürücü olarak kullanılır. İburamin zero bebeklerde kullanımı hekim tavsiyesine bağlıdır. 2 yaş altı çocuklarda kullanılması önerilmez. Doktorunuzun önerdiği şekilde kullanınız. iburamin zero prospektüs içinde Yetişkin ve 12 yaşın üstündekiler için her 4 veya 6 saatte 1 veya 2 tablet, 24 saatte maksimum 6 tablet kullanılabilmektedir. Aç karnına kullanımı emilimi hızlandırır fakat mide ve bağırsak problemleri oluşturacağında tok karnına ilacı kullanmak gerekir.

İburamin Zero şurup
iburamin zero şurup

İburamin Zero Hangi Durumlarda Kullanılmaz?

 • Hamileliğinizin son 3 ayında iseniz,
 • İbuprofene, klorfeniramine veya bu ilacın içindeki yardımcı maddelerden birine karşı aşırı duyarlı (alerjik) iseniz,
 • Daha önceden ibuprofen, aspirin ve diğer NSAİİ’lere karşı, astım, burun iltihabı (rinit) veya kurdeşen gibi alerjik reaksiyonlar gösterdiyseniz,
 • Sözü edilen bu ilaçlar nedeniyle daha önce mide-bağırsak kanaması veya delinmesi geçirdiyseniz,
 • Tekrarlayan mide-onikiparmak bağırsağı ülserleri, iltihabi bağırsak hastalıkları (ülseratif kolit, Crohn hastalığı), mide-bağırsak kanaması gibi hastalıklarınız varsa ya da daha önce tekrarlayan bir şekilde geçirdiyseniz,
 • Şiddetli böbrek yetmezliğiniz var ise,
 • Şiddetli kalp yetmezliğiniz var ise,
 • Koroner arter bypass cerrahisi (kalp damarlarındaki tıkanıklığın düzeltilmesi ameliyatı) öncesi veya sonrası dönemdeyseniz,
 • İbuprofen kullanırken mide-bağırsak kanaması veya yarası (ülserasyon) oluşur ise,
 • Serebrovasküler kanama ya da başka aktif kanamanız varsa,
 • Monoaminooksidaz inhibitörleri adı verilen ilaçlardan kullanıyorsanız veya bu ilaçlarla gördüğünüz tedavinin kesilmesini takiben henüz 2 hafta geçmediyse kullanmayınız.

İburamin Zero Dikkatli Kullanmanız Gereken Durumlar

 • Kalp ritim bozukluğunuz varsa,
 • Epilepsi hastası iseniz,
 • Prostatınızda büyüme varsa,
 • Karaciğer yetmezliğiniz varsa,
 • Göz içi basıncınız yüksekse,
 • Bronşit, bronşlarda genişleme, astım hastalığınız varsa,
 • Aşırı aktif tiroid fonksiyon bozukluğunuz var ise,
 • Ciddi hipertansiyon (kan basıncında yükselme) var ise,
 • Kardiyovasküler hastalığınız var ise,
 • Astım hastası iseniz veya daha önce astım geçirdiyseniz; bronşlarda spazma yol açabilir,
 • Önceden mide-onikiparmak bağırsağı ülseri veya başka mide-bağırsak hastalıkları geçirdiyseniz; bu tablolarda alevlenme görülebilir,
 • Böbrek hastalığınız varsa; böbrek fonksiyonlarının izlenmesi gerekebilir. İbuprofen ve benzeri NSAİ ilaçları uzun süre kullanan kişilerde böbrek işlevlerinin bozulma riski, kalp yetmezliği ve karaciğer bozukluğu olanlarda, idrar söktürücü (diüretik) ve ADE inhibitörü sınıfı tansiyon ilacı alanlarda ve yaşlılarda yükselmektedir,
 • Kalp hastalığınız varsa ya da tansiyonunuz (kan basıncı) yüksek ise; vücudun çeşitli bölümlerinde su tutulması ve bunun sonucunda şişmeler (ödem) görülebilir,
 • İbuprofen ve benzeri ilaçlar, özellikle yüksek dozlarda ve uzun süreyle kullanıldıklarında, kalp krizi (miyokard enfarktüsü) ve inme (felç) riskinde küçük bir artış ile ilişkili bulunmuştur. Eğer kalp veya damar hastalıklarınız varsa, önceden inme geçirdiyseniz veya bu gibi durumlar için risk taşıdığınızı düşünüyorsanız (örneğin yüksek tansiyon, yüksek kolesterol veya şeker hastalığınız var ise ya da sigara içiyorsanız), tedavinizi doktorunuz veya eczacınız ile görüşmelisiniz.
 • İbuprofen ve benzeri NSAİ ilaçlar uzun süreli (süreğen) kullanıldığında, önceden bu türlü bir hastalık geçirilmemiş olsa bile, mide-bağırsak kanalında ülserler, kanama ve delinme oluşabilmektedir. Bu türlü istenmeyen etkilerin ortaya çıkma riski, daha önce böyle bir hastalık geçirmiş olanlarda, yaşlı kişilerde, yüksek ilaç dozlarında ve tedavi süresi uzadıkça artmaktadır.
 • Vücudunuzda sebepsiz olarak morarmalar, çürümeler ortaya çıkarsa, doktora başvurunuz,
 • Üşüme, titreme ve ateşin birdenbire yükselmesi, halsizlik, baş ağrısı ve kusma, ya da ensenizde katılık hissi ortaya çıkar ise hemen doktora başvurunuz; bir tür beyin zarı iltihabı (aseptik menenjit) belirtileri olabilir.
 • Cildinizde kızarıklık, döküntüler belirir ise

İburamin Zero Hamilelikte ve Emzirme Döneminde Kullanımı

İburamin zero hamilelikte ve emziren anneler için kullanılması önerilmez. Hekiminize danışarak bilgi alabilirsiniz.

İburamin Zero Yan Etkileri Nelerdir?

İburamin Zero Yan Etkileri olarak 3 türdür. Çok yaygın, yaygın ve yaygın olmayan olarak sıralanır.

Çok yaygın:

 • Sakinlik
 • Uykululuk hali (somnolans)

Yaygın:

 • Baş ağrısı, baş dönmesi, dikkat dağınıklığı ve anormal koordinasyon
 • Bulanık görme
 • Sindirim bozukluğu (dispepsi),
 • İshal (diyare)
 • Bulantı, kusma, karın ağrısı,
 • Mide ve bağırsakta aşırı gaz (flatulans),
 • Bağırsak hareketlerinde seyrelme veya olmaması (konstipasyon)
 • Mide bağırsak kanaması
 • Kanamaya bağlı katran renkli, kötü kokulu dışkı (melena)
 • Kan veya kahve telvesi gibi kusma (hematemez)
 • Deri döküntüsü
 • Yorgunluk

Yaygın olmayan:

 • Görme bozukluğu
 • Oniki parmak bağırsağında meydana gelen yara (duodenal ülser)
 • Mide ülseri (gastrik ülser)
 • Midenin iç yüzündeki zarın iltihaplanması (gastrit)
 • Küçük yaralarla belirgin ağız iltihabı (oral ülserasyon)
 • Mide, bağırsakta delinme (gastrointestinal perforasyon)
 • Sarılık
 • Yaygın, şiddetli allerjik reaksiyon (anafilaksi)
 • Karaciğer fonksiyon bozukluğu
 • Uykusuzluk ve anksiyete (kaygı, endişe)
 • Uyuşma (parestezi)
 • Duyma bozukluğu (duymada azalma, artma)
 • Rinit (nezle,grip)
 • Hemolitik anemi (bir tür kansızlık)
 • Astım, astımda ağırlaşma, bronkospazm ya da sıkıntılı soluk alıp verme (dispne) gibi

solunum yolu reaksiyonları,

 • Kurdeşen (ürtiker)
 • Kaşıntı (pruritus)
 • Deri ve mukozalardaki küçük kanamalar (purpura)
 • Yüz ve boğazda şişmeye (ödem) neden olan aşırı duyarlılık (anjiyoödem)
 • Işığa duyarlılık (fotosensitivite)
 • Akut böbrek bozukluğu
 • Kreatinin maddesinin böbreklerden atılımının azalması
 • Beyaz kan hücreleri (lökosit) sayısında azalma (lökopeni)
 • Trombosit-kan pıhtılaşmasına aracılık eden hücrelerin sayısında azalma (trombositopeni)
 • Ani gelişebilen beyaz kan hücrelerinin sayısında aşırı azalma (agranülositoz)
 • Kan hücreleri sayısında ciddi azalma (aplastik anemi)
 • Kulak çınlaması (tinnitus)
 • Olmayan şeyleri görme, hissetme veya duyma (halüsinasyon)
 • İç kulak rahatsızlığından kaynaklanan baş dönmesi (vertigo)
 • Özellikle sistemik lupus eritematozus ve karma bağ dokusu hastalığı gibi otoimmün

hastalığı olan hastalarda (aseptik menenjit), boyun sertliği, baş ağrısı, bulantı, kusma, ateş,

yön duygusunu yitirme gibi semptomlarla birlikte

 • Yaygın, şiddetli allerjik reaksiyon (anafilaksi)
 • Depresyon
 • Göz sinirlerinde iltihaplanma (Optik nevrit)
 • Zehirli bir madde nedeniyle göz sinirlerinde iltihaplanma (toksik optik nöropati)
 • Ağız kuruluğu
 • Karaciğerde hasar
 • Ödem
 • İdrar yapmada zorluk (üriner retansiyon)

Çok seyrek:

 • Nöbet
 • Pankreas iltihabı (pankreatit)
 • Karaciğer yetmezliği
 • Stevens-Johnson sendromu dahil büllöz deri iltihabı (Ciltte, ağızda, gözlerde, cinsel organ

çevresinde; cilt soyulması, şişmesi, kabarcıkları ve ateş ile seyreden ciddi hastalık hali)

 • Ağızda ve vücudun diğer alanlarında su toplaması şeklinde veya farklı büyüklüklerde

kırmızı döküntülerle seyreden hastalık (eritema multiforme)

 • Deride içi sıvı dolu kabarcıklarla, deri soyulmaları ve doku kaybı ile seyreden ciddi bir

hastalık (toksik epidermal nekroliz)

Bilinmiyor:

 • Allerjik reaksiyon ve anjiyoödem
 • Uyarılabilirlik artışı ve kabus görme
 • Titreme (tremor)
 • Balgamda koyulaşma
 • Kalın bağırsak iltihabı (kolit) ve Crohn hastalığının alevlenmesi
 • Yaygın kızarıklık ve pullanma (eksfolyatif dermatit)
 • Kas seğirmeleri, kas güçsüzlüğü

İburamin Zero Hakkında Soru ve Cevaplar?

Soru:   iburamin zero oksuruge iyi gelir mi?

Cevap: Öksürük ilacı olarak kullanılmaz. Soğuk algınlığı tedavi ettiğinden balgamı yumuşatabilir. Buna bağlı balgam atılımı kolaylaştığından öksürüğe biraz hafifletebilir.

Soru: Iburamin zero  kaç aylık bebeklere verilir?

Cevap: 2 yaş altı çocuklarda kullanımı önerilmez.

Soru: Iburamin zero  Fiyatı Ne Kadardır?

Cevap: 12 tl olarak piyasa da satılmaktadır.

Soru: Iburamin zero  reçetesiz Satılır mı?

Cevap: Hem reçeteli, hem de reçetesiz satılabilir.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.