Uyku Felci Nedir, Neden Olur?

0 52

Uyku Felci Nedir Halk arasında çoğunlukla “Karabasan” olarak bilinen uyku felci psikoloji biliminin araştırma sahasına giren son derece önemli bulgulara da ev sahipliği yapmaktadır. Hemen herkesin en az bir kez deneyimlediği, bu uyku arası yarı bilinçli halin çoğunlukla gündelik yaşantıya da etki ettiği bilinmektedir. Uyku Felci Nedir, özellikle yaşadığı durumların ve ruh hallerinin etkisinden çıkamayanların gündelik yaşantısına ağırlıklı olarak taşıdığı uyku felcinin en basit olarak uykuya dalma evresinde bedenin geçici olarak felç geçirmesi şeklinde tanımlamak mümkündür.

Günümüzde uyku felci ya da karabasan olarak adlandırılan uyku arası yarı felç durumu, genel hatlarıyla iki farklı yaklaşım üzerinden araştırılmaktadır. Belirtilmiş olduğu gibi psikoloji biliminin inceleme alanı içerisinde yer alan uyku felci dini anlamda da pek çok kimse tarafından araştırılır. Halk arasında büyük oranda dini bir boyutu olduğu ve söz konusu bilinç dışı felç durumunun bazı dini öngörüler nedeniyle ortaya çıkabildiğine inanılmaktadır. Dolayısıyla uyku felcinin genel anlamda dini ve psikoloji bilimi nezdinde iki farklı yaklaşımla incelendiğini söylemek yanlış olmayacaktır.

Her ne kadar uyku felcinin iki farklı yaklaşımla incelendiği görülüyor olsa da yapılan bazı bilimsel araştırmalar ve psikolojik tahliller sonucunda uyku felcine neden olan durumların başında rüyanın geldiği tespit edilmiştir. Çoğunlukla rüyada yaşanan sanrılar şeklinde ortaya çıktığı düşüncesi hakim olmakla birlikte uyku felcini tetikleyen bir diğer durumun da belirtilmiş olduğu gibi uyku felci dini anlamda farklı boyutlardan gelen farklı canlıların etkisiyle ortaya çıktığına inanılır.

Uyku Felci Nedir?

Öncelikli olarak uyku felci ya da karabasan olarak bilinen bu durumun ne olduğunu incelemek gerekirse uyku felci: uyku içerisinde yarı derinliğin hakim olduğu REM uykusu sırasında, beynin tamamen harekete geçebilecek durumda bulunmasına karşın vücudun geçici olarak felç halinde bulunması anlamına gelmektedir. Uyku felci nedir bilimi nezdinde gerçekte olan felç durumlarıyla paralellik gösterdiği düşünülen bir yarı hareketsizlik halidir.

Uyku felci psikoloji bilimi incelemeleri kapsamında gerçek bir felçle ilişkili tutulmasının en temel sebebi beynin gerçek ve tam felç durumlarında da açık olduğu halde vücudun ve vücut organlarının fonksiyonlarını tam olarak yerine getirmiyor olması yer almaktadır. Gerçek bir felçte yaşanan bu durumun tamamen benzeri yarı felç olarak kabul edilen uyku felcinde de yaşanmaktadır. Dolayısıyla söz konusu benzerlik önemli bir araştırma alanının açılmasına sebep olmuştur.

Uyku felci üzerine yapılan çalışmalar sonucunda bu geçici felç durumunu tetikleyen durumlar da kısmi olarak açığa çıkarılmıştır. Uyku felci neden olur ve psikoloji temelli olarak iskelet felci olarak adlandırılır. İskelet kaslarının kontrol altında tutulamadığı ya da beyin tarafından yönlendirilemediği REM uykusunun bu döneminde, uyku felci ortaya çıkar. Yani daha basit haliyle uyku felci durumunda kişi; konuşamaz, hareket edemez ya da benzeri bir iskelet sistemi temelli harekette bulunamaz.

Uyku Felci Neden Olur?

Uyku sırasında geçici felç yaşayanlar açısından bu durumun neden gerçekleştiği büyük oranda merak edilmektedir. Çoğunlukla uyku felci halüsinasyon şeklinde ortaya çıkıyor olması nedeniyle belirtilmiş olduğu gibi uyku felcinin temel nedenin rüya ve REM uykusu süreci olduğunu düşünülmektedir. Buna karşın temel anlamda uyku felci durumunun oluşmasını tetikleyen bazı unsurların bulunduğu yapılan çalışmalar sonucunda kesin olarak saptanmıştır.

Her ne kadar uyku felci üzerine yapılan araştırmalar kesin bilgiler vermiyor olsa da uyku felci psikoloji araştırmaları kapsamında belli başlı durumlar nedeniyle ortaya çıktığı düşünülmektedir. Uyku felcine sebep olan durumlar genel hatlarıyla şu şekilde sıralanabilir:

  • Az ve kısa süreli uykular ya da düzensiz bir uyku rutinine sahip olmak
  • Yüzün yukarı doğru bakarak uykuya dalınması, sırt üstü yatmak
  • Yüksek düzeyde ortaya çıkan stres, kaygı ve benzeri ruhsal sorunlar
  • Uyku öncesinde yaşanan yoğun açlık durumu
  • Aniden gerçekleşen çevresel ve dışsal değişiklikler

Gibi durumların tamamı uyku felci halüsinasyon olumsuzluklarının ortaya çıkarak geçici felcin oluşmasına neden olanların başında gelmektedir.

Uyku Felci Psikoloji

REM uykusu esnasında yaşanan uyku felci öldürür mü kısmı psikoloji biliminde tam olarak açıklanabilmiş ve yeteri kadar kesin bulguların elde edildiği gibi durum değildir. Söz konusu yarı felç haline ilişkin araştırmalar günümüzde de psikoloji bilimi nezdinde sürdürülüyor olmakla birlikte gerçekleştirilen son çalışmalarda uyku felci ile narkolepsi hastalığının ilintili olduğu düşünülmektedir. Narkolepsi hastalığı da uyku felci ve benzeri durumların sonucunda ortaya çıkan bir ruhsal bozukluktur.

Uyku Felci Dini

Uyku felcinin günümüzde araştırıldığı ve üzerine bilgi üretilmesi beklenen bir başka yaklaşımda dini yaklaşımdır. Karabasan nedir dini anlamda çoğunlukla farklı boyutlarda gelen canlıların etkisiyle gerçekleşen bilinçdışı durum olarak nitelendirilir. Farklı boyutlarda bulunan canlıların neden olduğu düşünülen uyku felcinin nedenleri hakkında dini anlamda söz konusu durumdan daha farklı bir açıklama bulunmamaktadır. Farklı canlıların kişilerin bedenlerine sirayet ya da etki ettiği düşünülen bu durumda uyku felci dini olarak açıklanmaktadır.

Uyku Felci Tedavisi

Uyku felci nasıl önlenir konusunda günümüzde farklı yaklaşımlar bulunmaktadır. Sistematik ve düzenli bir uyku sürecinin temin edilmesi adına farklı aygıtlar ya da cihazlar kullanılan tedavi yöntemlerinin başında gelmektedir. Bununla birlikte söz konusu cihaz kullanımına alternatif olarak uyku felci tedavisi kapsamında kullanılan bir diğer önemli yöntem de terapilerdir. Meditasyon ve Rahatlama Terapisi olarak bilinen bu terapiler, kısa sürede çözüm olanaklar vadetmektedir.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.